Reklamacije

  • Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, da je cena pogrešno obračunata ili da podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da u roku od 24h od prijema pošiljke uputite reklamaciju na e-mail: reklamacije@darexhome.rs i opišete problem koji imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju u vezi Vaše reklamacije.

  • Nakon što ste izjavili reklamaciju, dobićete elektronskim putem na e-mail sa kog ste izjavili reklamaciju, skeniranu pisanu potvrdu o prijemu reklamacije, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je reklamacija zavedena.

  • Kako bismo utvrdili da li je reklamacija osnovana, potrebno je da robu koju reklamirate uz dokaz o kupovini dostavite na sledeću adresu: Darex Home doo, Ivanjica, Bukovica bb. Postojanje nesaobraznosti utvrđuje komisija koju formira Darex Home.

  • Darex Home će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem da Vam odgovori na izjavljenu reklamaciju.

  • Kao datum prijema reklamacije, odnosno datum od koga se računa rok za odgovor kupcu po izjavljenoj reklamaciji u skladu sa stavom 7. člana 56. Zakona o zaštiti potrošača, smatra se datum kada Darex Home primi reklamiranu robu.

  • Darex Home je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca.

  • Ukoliko kupac samostalno obezbeđuje montažu robe, u obavezi je da se pridržava uputstva za sklapanje i montažu. U suprotnom, ne postoji odgovornost za nesaobraznost robe ako je ista montirana protivno uputstvu ili neadekvatnim alatom. Darex Home nije odgovoran za nesaobraznost robe koja je nepravilno skladištena, nepravilno sklopljena, nepravilno montirana, koja se nepravilno koristi i upotrebljava, menja ili čisti pogrešnim metodama čišćenja ili neodgovarajućim sredstvima za čišćenje. Nesaobraznost ne pokriva rezove, ogrebotine, kao i oštećenja izazvana udarcima i nezgodama. Odgovornost za nesaobraznost robe ne postoji ako su se proizvodi koristili na otvorenom ili u vlažnom okruženju ili ako se proizvodi nisu koristili u zatvorenom enterijerskom prostoru, kao ni kod posledičnih ili slučajnih oštećenja robe.

  • Darex Home pristupa rešavanju reklamacija u skladu sa Opštim uslovima prodaje i isporuke Darex Home d.o.o., objavljenim na website-u darexhome.rs na stranici DOWNLOAD.