993816
Usluga merenja kod kupca

Usluga merenja kod kupca

Odabir atributa

Mogućnost kupovine_SVI PROIZVODI
Proizvod može da se poruči samo u Darex Home prodajnim centrima

Product Details

Naziv:

Usluga merenja kod kupca

Opis:

Usluga merenja kod kupca podrazumeva premeravanje prostora na adresi kupca u kome ce se montirati namestaj koji se porucuje.

Da bi ova usluga bila izvrsena potrebno je da kupac obezbedi odgovarajuce preduslove u skladu sa Opstim uslovima prodaje i isporuke robe Darex Home d.o.o.

Važno: Za sve dodatne informacije u vezi ove usluge molimo vas da se obratite prodajnim centrima Darex Home-a. 

Nema proizvoda na popustu